شرح محصولات و خدمات

زمینه‌های فعالیت
تحقیق و توسعه، فرمولاسیون و تولید داروهای گیاهی و غذاداروها

محصولات
محصولات این شرکت کلیه فرآورده های زنجیره ارزش افزوده گیاهان دارویی از دانش فنی و فرمولاسیون تا داروی گیاهی و غذا دارو خواهد بود.

خدمات و توانمندیها
- ما بر این باوریم که می توانیم با استفاده از منابع طب سنتی ایرانیان و استفاده از دانش پژوهشگران، اساتید و دانشمندان و علوم روز داروسازی به بهترین فرمول های مؤثر دارویی (پیشگیرانه و درمانی) دست یابیم.
- ما می توانیم با استفاده از این روش جایگاه متمایز و غیر وابسته ای در صنعت داروسازی کشور ایجاد کرده و در راه تحقق اقتصاد مقاومتی گام برداریم.
- ما می توانیم در زنجیره گیاهان دارویی، محصولات دارویی کارآمد را که با استفاده از دانش بومی این سرزمین ایجاد شده تهیه و دارای مزیت رقابتی باشیم.
- ما بر این باوریم که می توانیم با توجیه اقتصادی زنجیره ارزش، کشورمان را از خام فروشی گیاهان دارویی برهانیم.
- ما بر این باوریم که می توانیم جهت حفظ محیط زیست و جلوگیری از بهره برداری بی رویه از طبیعت اقدام نماییم و موجبات توسعه کشاورزی پایدار و بهره برداری متعادل از طبیعت را فراهم سازیم.

فرصت های همکاری و مشارکت:
* ایجاد دانش فنی
* تهیه و تدوین پرونده دارویی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هربی فارمد می باشد.