شرح محصولات و خدمات

زمينه‌هاي فعاليت
تحقيق و توسعه، فرمولاسيون و توليد داروهاي گياهي و غذاداروها

محصولات
محصولات اين شركت كليه فرآورده هاي زنجيره ارزش افزوده گياهان دارويي از دانش فني و فرمولاسيون تا داروي گياهي و غذا دارو خواهد بود.

خدمات و توانمنديها
- ما بر اين باوريم كه مي توانيم با استفاده از منابع طب سنتي ايرانيان و استفاده از دانش پژوهشگران، اساتيد و دانشمندان و علوم روز داروسازي به بهترين فرمول هاي مؤثر دارويي (پيشگيرانه و درماني) دست يابيم.
- ما مي توانيم با استفاده از اين روش جايگاه متمايز و غير وابسته اي در صنعت داروسازي كشور ايجاد كرده و در راه تحقق اقتصاد مقاومتي گام برداريم.
- ما مي توانيم در زنجيره گياهان دارويي، محصولات دارويي كارآمد را كه با استفاده از دانش بومي اين سرزمين ايجاد شده تهيه و داراي مزيت رقابتي باشيم.
- ما بر اين باوريم كه مي توانيم با توجيه اقتصادي زنجيره ارزش، كشورمان را از خام فروشي گياهان دارويي برهانيم.
- ما بر اين باوريم كه مي توانيم جهت حفظ محيط زيست و جلوگيري از بهره برداري بي رويه از طبيعت اقدام نماييم و موجبات توسعه كشاورزي پايدار و بهره برداري متعادل از طبيعت را فراهم سازيم.

فرصت هاي همكاري و مشاركت:
* ايجاد دانش فني
* تهيه و تدوين پرونده دارويي

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هربی فارمد می باشد.