ماموريت و اهداف

شركت هربي فارمد تصميم دارد در توليد زنجيره ي ارزش افزوده گياهان دارويي، داروي گياهي و غذاداروها، ثبت و ارائه فناوري و پتنت هاي اختصاصي و قابل فروش و توسعه كشاورزي مرتبط، مطابق با استانداردهاي بين المللي، در سطح منطقه خاورميانه و آسياي ميانه نقش آفريني نمايد.

مأموريت ما تحقيق و توسعه در خصوص ايجاد فرمولاسيون جديد داروهاي گياهي، غذا داروها و كليه فعاليت هاي مؤثر پيشگيرانه و درماني در اين خصوص و همچنين ساخت باكيفيت و متمايز اين محصولات با تمركز به فعاليتهاي بازاريابي و در جهت رفع نيازهاي روز كشور، منطقه و دنيا براي حفظ و بازيابي سلامتي مردم و كسب حداكثري منافع براي سهامداران، مشتريان و پرسنل مي باشد.

در اين راستا اين شركت با توجه به چشم انداز تعريف شده و مأموريت خود به موارد ذيل خواهد پرداخت:
- تحقيق و توسعه در خصوص فرمولاسيون هاي جديد داروهاي گياهي، غذا داروها و فعاليت هاي مرتبط با ثبت ايده ها و فرمولاسيون ها و ايجاد دانش فني پيشرفته
- استانداردسازي و توسعه داروهاي طب ايراني جهت توسعه خدمات اين حوزه در كشور
- ساخت باكيفيت و متمايز دارو، غذا دارو و ساير محصولات طبيعي با كاربرد تكنولوژي روز و سرمايه گذاري بر توليد و يا مشاركت با ساير واحدها با توجه به توجيه اقتصادي و اعتباري و رعايت كامل منافع سهامداران و مشتريان
- تجارت و مراودات با شركت هاي معتبر اين حيطه جهت انتقال تجربيات با هزينه كمتر و ايجاد درآمد بيشتر
- پيگيري و همكاري لازم با ساير شركت ها و نهادها جهت توسعه كشاورزي ملي در راستاي ايجاد ارزش افزوده براي توليد و همچنين تأمين كنندگان و كشاورزان
- مشاركت متقابل با كليه مراكز علمي و تحقيقاتي و شركت هاي همكار و متقاضي، جهت تأمين دانش فني مرتبط با پروژه هاي گياهان دارويي و فرآورده هاي طبيعي درماني (خريد و فروش خدمت)
- فعاليت در حيطه بازرگاني داخلي و خارجي زنجيره ارزش افزوده گياهان دارويي
- جذب سرمايه از سهامداران، بانك ها و ساير تأمين كنندگان مالي جهت ايجاد و اجراي اهداف و تمركز بر روي  سود آوري شركت.

اهداف شركت بر اصول زير تمركز دارد:

  • توليد مواد اوليه استاندارد (عصاره، اسانس، فركشن و ماده تخليص شده) با كيفيت مطلوب و شناسنامه دار
  • كاربرد تكنولوژي نوين در تهيه حدواسط هاي مذكور
  • توليد اشكال دارويي كارآمد با ايجاد دانش فني و توليد قراردادي
  • ايجاد سبد كوچك محصولات دارويي در حوزه برخي بيماريهاي شايع كشور
  • صنعتي سازي دانش طب سنتي ايرانيان
  • تعامل با دانشگاه و نهادهاي دانش بنيان در جهت خلق، پردازش و صنعتي سازي ايده ها
  • خلق ارزش افزوده بر روي مواد اوليه جهت جلوگيري از خام فروشي و دلالي اين دسته از محصولات
  • حمايت از گونه هاي در معرض خطر به خاطر برداشت بي رويه از منابع طبيعي
  • توسعه كشاورزي گياهان دارويي در مناطق محروم با همراهي بنياد بركت
  • فرمولاسيون و ارائه غذا داروهاي پيشگيرانه از گسترش بيماري هاي متابوليك

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هربی فارمد می باشد.